Druiven kunt u nu nog snoeien. Niet later dan half januari. Loop niet over een bevroren gazon om beschadiging te voorkomen. Blad laten liggen in de borders. Dit geeft bescherming tegen vorst.

Borders afstrooien met Humuscompost is goed voor de grond, onkruidwerend en geeft een net aanzien. Deze humuscompost is bij ons verkrijgbaar !

Laat uw grasmaaier nakijken, dit voorkomt problemen in voorjaar.

Bescherm planten als Viburnum tinus en Photinia goed tegen vorst.

Tip voor januari